9.9 C
Zilina
pondelok, 28 septembra, 2020

Výzvy z Fatimy

Pôst v kontexte pominuteľnosti života

„Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite,  nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď...

Sedem slov o milosrdenstve

TEXT Štefan Kónya, FOTO Archív Prijatie K tomuto slovu by som ešte pridal podnázov „Otvorené dvere a časová neobmedzenosť” Prečo? Lebo som veľa uvažoval nad Božím...

Na počiatku

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Archív „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1). Kto by nepoznal túto známu vetu, ktorou sa otvára Kniha kníh...

Paste Božie stádo

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Archív V židovstve existovala skupina ľudí, často spomínaná aj v evanjeliách, označovaná ako „starší“. Bolo to pomenovanie nielen pre muža vyššieho veku, ale i...

Otázka tvojho syna

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Matej Žiak Počas židovskej Paschy sa najmladšie dieťa spýta: „Čím sa táto noc líši od ostatných?“ A otec v pár veršoch vyrozpráva históriu Izraela,...

Prázdny hrob

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Jedným z momentov, ktoré nás prekvapujú pri Ježišovom zmŕtvychvstaní je udalosť prázdneho hrobu (Mk 16,1-8). V Evanjeliu podľa Marka sa tri ženy stretávajú s...

Ako žili prví kresťania?

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Po Pánovom zmŕtvychvstaní ustráchaní kresťania vyšli a začali ohlasovať Ježiša Krista (viď Petrova nebojácna reč v Sk 2,14n). Kresťanská komunita začala mať prvé rysy...

Cirkev – matka milosrdenstva

TEXT Marek Zawojski, kaplán vo farnosti Žilina-Hájik, FOTO Archív Často je predstava o Cirkvi obmedzená na jej hierarchický rozmer. Mnohí povedia: Cirkev to je pápež, biskupi a...

Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

TEXT ONDREJ SABO, FOTO Pre lepšie pochopenie skutkov duchovného milosrdenstva si môžeme pomôcť udalosťou z významnej knihy od Viktora Huga Bedári. Sústreďme sa na udalosti,...

Postoj dôvery voči Bohu a milosrdenstva k blížnym

TEXT ĽUBICA KURICOVÁ, FOTO Dôvera v Otca úzko súvisí aj s dôverou, ktorú prežívame v medziľudských vzťahoch, lebo jej darcom je pôsobiaci Duch Svätý, vychovávajúci...