13. apríla 2017 / Duchovná obnova

Milan Lechan: Veľkonočná

Nebo je okno do večnosti.
Read More
28. februára 2017 / Duchovná obnova

Pôst v kontexte pominuteľnosti života

„Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite,  nie šaty, a obráťte sa k...
Read More
16. februára 2017 / Fatima, Slovensko

Fatimské relikvie vo Višňovom

Farnosti Višňové daroval otec biskup relikvie blahoslavených fatimských detí Hyacinty a Františka.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Na počiatku

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“. Kto by nepoznal túto známu vetu, ktorou sa otvára Kniha kníh – Biblia. Kniha Genezis vysvetľuje prečo bol stvorený svet, rastliny, živočíchy a ľudia.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Sedem slov o milosrdenstve

Milovať znamená myslieť na druhých a zaujímať sa o nich.” Milosrdný človek sa zaujíma o všetkých ľudí, dobrých i zlých a dáva sa k dispozícii, ak je potrebné poslúžiť.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Cirkev – matka milosrdenstva

Často je predstava o Cirkvi obmedzená na jej hierarchický rozmer. Mnohí povedia: Cirkev to je pápež, biskupi a kňazi. Je to naozaj tak? A čo je vlastne Cirkev? Čo nám prináša?
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Paste Božie stádo

V židovstve existovala skupina ľudí, často spomínaná aj v evanjeliách, označovaná ako „starší“. Bolo to pomenovanie nielen pre muža vyššieho veku, ale i pre toho, kto zastával vodcovskú úlohu v národe.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

Sústreďme sa na udalosti, keď biskup Myriel prichýli a zachráni pred väzením Jeana Valjeana. V jeho príbehu môžeme postrehnúť okrem skutkov telesného aj všetky skutky duchovného milosrdenstva.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Skutky telesného milosrdenstva

Skutok preukázaný telu sa netýka iba tela, ale zasahuje aj ducha, vytvára vzťahy, spolupatričnosť a spoločenstvo.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Postoj dôvery voči Bohu a milosrdenstva k blížnym

Dôvera v Otca úzko súvisí aj s dôverou, ktorú prežívame v medziľudských vzťahoch, lebo jej darcom je pôsobiaci Duch Svätý, vychovávajúci nás k pravde a úprimnosti.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Otázka tvojho syna

Zákony a ich plnenie – to nie je príliš lukratívna téma v živote človeka. Pre kresťana je plnenie Božích zákonov a prikázaní istou formou vďačnosti za dielo vykúpenia na kríži.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania?

Po Pánovom zmŕtvychvstaní ustráchaní kresťania vyšli a začali ohlasovať Ježiša Krista. Kresťanská komunita začala mať prvé rysy – to zoceľovalo a udržalo kresťanov jednotných.
Read More