Na počiatku

Na počiatku

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“. Kto by nepoznal túto známu vetu, ktorou sa otvára Kniha kníh – Biblia. Kniha Genezis vysvetľuje prečo bol stvorený svet, rastliny, živočíchy a ľudia.
Sedem slov o milosrdenstve

Sedem slov o milosrdenstve

Milovať znamená myslieť na druhých a zaujímať sa o nich.” Milosrdný človek sa zaujíma o všetkých ľudí, dobrých i zlých a dáva sa k dispozícii, ak je potrebné poslúžiť.
Vytrvaj!

Vytrvaj!

Prečo je dôležitá Biblia a prečo je potrebné ju čítať? Odpoveď nachádzame v dnešnom úryvku z Druhého listu Timotejovi, kde autor vyzdvihuje dôležitosť Svätých písem, pretože prinášajú poučenie, ktoré je na spásu.
Paste Božie stádo

Paste Božie stádo

V židovstve existovala skupina ľudí, často spomínaná aj v evanjeliách, označovaná ako „starší“. Bolo to pomenovanie nielen pre muža vyššieho veku, ale i pre toho, kto zastával vodcovskú úlohu v národe.
Otázka tvojho syna

Otázka tvojho syna

Zákony a ich plnenie – to nie je príliš lukratívna téma v živote človeka. Pre kresťana je plnenie Božích zákonov a prikázaní istou formou vďačnosti za dielo vykúpenia na kríži.
Ako žili prví kresťania?

Ako žili prví kresťania?

Po Pánovom zmŕtvychvstaní ustráchaní kresťania vyšli a začali ohlasovať Ježiša Krista. Kresťanská komunita začala mať prvé rysy – to zoceľovalo a udržalo kresťanov jednotných.
Prázdny hrob

Prázdny hrob

Ježiš povoláva každého z nás, aby sme sa v čase našej krízy opäť vrátili do Galiley – na to miesto, kde sme sa s ním prvý raz stretli. Nasledujme toho, kto ide pred nami, aby sme mohli aj my patriť medzi Ježišových nasledovníkov.