Hriech zaklope a vojde.

Ako starý známy hosť.

Potom sa udomácni a zakorení.

A my sme mu zaviazaní a pokorení.

A nemáme vôľu zvolať dosť.

 

To kvôli hriechom ľudstva

trpel Ježiš Kristus na kríži.

Aby nám dal nádej,

že smrťou sa nič nekončí.

Ale priblíži.

 

Aby človek vedel,

keď zloží svoje kosti,

že nebo je okno

do večnosti.