Úvod Nezabudnuté svetlo Nezabudnuté svetlo

Nezabudnuté svetlo

10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Sedemdesiat rokov od úmrtia Pátra Bardysa

V areáli Kostola sv. Štefana kráľa vo farnosti Žilina–Závodie sa nachádza pomník, venovaný pamiatke vzácneho kňaza, ktorý síce nepochádzal zo Žiliny, ale svojím pôsobením vyoral hlbokú brázdu na duchovnom poli nielen tu, ale na rôznych miestach Slovenska.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Jozef Karell

V Rajeckej Lesnej sa v tomto roku slávia v máji dve okrúhle výročia – 150. výročie posvätenia chrámu a 140. výročie smrti kňaza, za ktorého sa chrám staval. Volal sa Jozef KARELL.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Naše prvé biskupstvo – sv. Andronik Tarzijský

Sv. Andronikus sa narodil, ako aj sv. Pavol, v Tarze. O jeho existencii, pôvode i pôsobení máme dochovaných málo správ. Pramenia zo Svätého písma a z cirkevnej tradície.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Páter Javorka a záver jeho pozemskej púte

Život Vendelína Javorku predstavuje pestrú mozaiku zážitkov, bolestí, prenasledovania, ale aj radostí a úspechov. Počas niekoľkých mesiacov sme vám prinášali ich stručný opis.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Skúsenosť s misiami – Vendelín Javorka

Verím, že utrpenie ruského 150-miliónového národa nebolo nadarmo, že z tejto mrazom prenasledovania skyprenej pôdy vznesie sa pekná úroda.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Páter Javorka a Rusko

Vendelín Javorka prešiel celkovo dvanástimi tábormi. Veľa väzňov obdivovalo pokornú odovzdanosť trpiaceho Javorku, starca s dlhou bielou bradou, ktorý ďalej konal svoje poslanie. Krstil, poučoval vo viere, delil sa i s tým málom, čo mal.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Vendelín Javorka : Založenia kolégia Russicum v Ríme

Žijem v kolégiu, kde Rusi, Nemci, Francúz, Bulhar, Litovec, Slováci, Estónci a iní tvoria harmonickú skupinu, ktorej cieľom je pracovať pre Rusko dnes v zahraničí a pripraviť sa pre budúcnosť po páde boľševikov.
Čítaj viac
10. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Páter Vendelín Javorka – detstvo a mladosť

Po úspešnej maturite v roku 1903 sa Vendelín rozhodoval, či sa stane diecéznym kňazom, alebo vstúpi do rehole. Andrej Hlinka ho presviedčal, aby sa stal diecéznym kňazom, ale mladý Vendelín sa rozhodol pre rehoľu.
Čítaj viac
9. januára 2017 / Nezabudnuté svetlo

Polstoročie od úmrtia jezuitu Vendelína Javorku

V Žiline prežil posledné roky svojho života významný jezuita, misionár a trpiteľ P. Vendelín Javorka SJ. Od jeho smrti uplynulo päťdesiat rokov.
Čítaj viac