Úvod Editoriál Panna mocná a Matka dobrej rady

Panna mocná a Matka dobrej rady

734
0
šéfredaktor časopisu
Šéfredaktor časopisu Naša Žilinská diecéza

Október pre nás katolíkov tradične patrí ružencu a Panne Márii. Ruženec je pre nás potechou Matky Božej, chvíľou oslavy dobrotivého Boha, ktorý sa prejavuje v dejinách spásy tajomným spôsobom prostredníctvom svojho
Syna. Ruženec je pre nás darom. Keď ho držíme v rukách a preberáme zrnká, putujeme s Máriou, ktorá nasleduje Ježiša. Sprevádza ho a nasleduje od okamihu zvestovania, cez radosti narodenia a znovunájdenia v jeruzalemskom chráme, cez jeho krst a celé verejné účinkovanie, vrátane zázrakov a ustanovenia Eucharistie, počas jeho utrpenia a smrti, po jeho zmŕtvychvstanie a zoslanie Ducha Svätého až po korunováciu za Kráľovnú nebies. Čo všetko nás učí Mária? Učí nás vnímať cestu duchovného dozrievania, úplnej odovzdanosti, jednoduchej služby, vernosti v utrpení… Učí nás to nie racionálno-intelektuálnym spôsobom, ale zážitkovou metódou duchovnej skúsenosti. Mária je vzťah, domov, potreba blízkosti, teplo, krása, materstvo, ale aj triezvosť a prezieravosť, praktickosť, pracovitosť, rovnako ako húževnatosť a vytrvalosť.

Ruženec patrí do rúk každého človeka, lebo každý z nás potrebuje Máriu. Každý z nás potrebuje jej nehu a príhovor. Mária je mocnou matkou všetkých prosiacich. Pred časom sme mohli počuť príbeh o kňazovi Desmondovi Ohankwerem z amerického mesta Houston. Ruženec ho sprevádza po celý jeho život. Modlil sa ho aj vtedy podvečer na parkovisku katolíckeho kostola apoštola Petra, keď štyria muži najskôr ukradli auto z čerpacej stanice, zatiaľ čo majiteľ čerpal palivo. Potom zaútočili na kňaza. Muži kňaza okradli, vzali mu kľúče a mobilný telefón. Jeho ruženec však nezobrali. Na kolenách sa modlil, aby Boh zachránil jeho život, keď podozrivý vzal zbraň do ruky, priložil ju kňazovi ku hlave a pokúsil sa dvakrát vystreliť. Spúšť zbrane zlyhala obidva razy. Muži potom, čo zbraň dvakrát zlyhala, zhodili kňaza na zem a začali ho biť, dokonca sa pokúsili vystreliť z pištole po tretíkrát, ale zbraň znovu nedokázala vystreliť. Otec Ohankwere má mnohé modriny a odreniny, ale žije.

Možno aj nás napadlo zlo, sme ním otrávení, ba zranení, ale Mária nás vyvedie z tohto boľavého času. Každého, kto prosí, aj naše rodiny, naše komunity, aj túto krajinu.

TEXT: ZDENO PUPÍK

- - Inzercia - -
Kampaň Sviečka za nenarodené deti 2021