Úvod Nezaradené Aj v tomto roku môžete našu činnosť podporiť venovaním 2%

Aj v tomto roku môžete našu činnosť podporiť venovaním 2%

461
0

Ak máte záujem podporiť časopis Naša Žilinská diecéza a činnosť Inštitútu Communio, n.o. v Žilinskej diecéze a vo svojich farnostiach a ďalšie aktivity zamerané na pastoráciu, kultúru a dialóg, ponúkame vám možnosť venovať vaše 2 % zo zaplatenej dane

Ako postupovať

Zamestnanci, ktorým bude ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2022 vykonávať zamestnávateľ, vyplnia a podpíšu „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“. Tlačivo je k dispozícii aj na tomto odkaze.

K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania ho vystaví mzdová učtáreň) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane v
termíne do 30. apríla 2023.

Zamestnanci, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov robia sami, a právnické osoby na príslušnom mieste daňového priznania uvedú nasledovné identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov prijímateľa: Inštitút Communio, n.o.
Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo (IČO): 45733635
Právna forma: Nezisková organizácia

Viac informácií o podaní dvoch percent, ako aj všetky ostatné tlačivá, nájdete na tejto internetovej stránke: www.rozhodni.sk

Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme!