Úvod Editoriál Byť služobníkmi nádeje

Byť služobníkmi nádeje

1184
0
Peter Holbička

Po čase oddychu a prázdnin sa vždy v septembri začína nový školský rok. Je to začiatok mnohých aktivít nielen v školstve, v kultúrnych inštitúciách, ale aj vo farnostiach či diecézach. Školský rok 2019/2020 bude prelomový a na jeho počiatku sa pýtame, aký bude a čo dôležité nám prinesie. Máme nádej, že bude Bohom požehnaný. Sv. Bernard hovorí, že mať nádej sa opiera o tri veci: o lásku, s ktorou nás Boh adoptoval za svoje deti, o pravdivosť jeho prísľubov a o jeho moc, s ktorou svoje prísľuby plní.
V Žilinskej diecéze spolu s naším otcom biskupom Tomášom oslávime 20 rokov jeho biskupskej služby. Viac ako polovicu z nich prežil ako prvý biskup novej diecézy. O tom, ako on sám hodnotí toto obdobie, sa dočítate na prvých stránkach nášho časopisu.

Rodina je dielňou obety, píše sa v rubrike Dvaja z jedného páru, kde vám predstavujeme manželov Trizuljakovcov. Obeta v zmysle tichej každodennej služby a kresťanskej lásky, ktorá nerozlišuje. Je to láska k blížnemu, ku každému človeku, k priateľom i nepriateľom.

Na prahu nového školského roka zatúžme učiť sa Kristovmu zmýšľaniu, jeho životnému štýlu. To si vyžaduje zmeniť svoju mentalitu. Oslobodiť sa od seba samého a upriamiť sa na Boha a jeho lásku. Je potrebné urobiť rozhodnutie a dovoliť Duchu Svätému, aby nám pomohol zmeniť charakter, zmýšľanie i myseľ. Svätý Pavol nám v liste Filipanom napísal, ako zmýšľal Ježiš Kristus: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 5-11).

My ako Božie deti máme medzi sebou vytvárať vzájomné vzťahy a byť služobníkmi nádeje. Učme sa byť poslušní Duchu Svätému, aby prevzal kontrolu nad našou hriešnou prirodzenosťou. Náš jediný nepriateľ je diabol. Potrebujeme sa vyzbrojiť, lebo sme príliš pasívni voči zlu. Zastaviť ho môže Duch Svätý, ktorý nás chce vycvičiť do boja. Zlý víťazi nad kresťanmi skrze hriech, ktorý oslabuje. Naše hriechy, slabosti a závislosti sa musia stať našimi nepriateľmi. Ježiš sľúbil, že nás oslobodí od našich nepriateľov, nie priateľov (porov. Lk 1,71).

TEXT: PETER HOLBIČKA

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka