Úvod Editoriál Chce to obrátenie!

Chce to obrátenie!

1553
0
Peter Holbička

Advent je obdobím prípravy na Vianoce. A podstatou Vianoc má byť oslava príchodu Božieho syna na svet. Kňaz Peter Olas opisuje na úvodných stranách decembrového vydania prvý Advent a Vianoce podľa Božej predstavy. My často máme svoju predstavu prípravy na štedrú večeru, slávenia Božieho narodenia po materiálnej stránke a to duchovné a podstatné nám uniká. Aj by sme chceli prežiť tieto dni duchovne a vnútorne, ale nechávame sa o to podstatné okradnúť.

Chceš, aby začiatok tohto nového liturgického roku bol iný? Radí sv. Ján Krstiteľ: Chce to obrátenie! Odkiaľ a kam? Svojím srdcom som sa vzdialil od Boha a potrebujem sa vrátiť k Bohu celým srdcom. A prečo by som sa mal obrátiť? Lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo! Boh posiela svojho Syna. Môžem sa obrátiť, lebo On sa obrátil ku mne. Ak sa chcem obrátiť len pre svoju hriešnosť, riešim len sám seba. Potrebujem sa obrátiť od seba samého, od mojej náboženskej pýchy k živému Bohu. Pokiaľ nedám Boha na prvé miesto v mojom srdci a nezačnem ho počúvať, nezažijem skutočné obrátenie.

Dôraz potrebujem upriamiť na môj osobný vzťah s Ježišom. Obrátiť sa o 180 stupňov: od seba ku Kristovi. Gréci majú na obrátenie výraz metanoia, čiže zmena zmýšľania, životného postoja. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš, radí mi sv. Pavol v liste Filipanom. Potrebujem vymeniť hlavu aj srdce. Potrebujem Kristovo zmýšľanie, jeho srdce, pokoru a ducha. Začať sa častejšie pozerať do Ježišových očí a tvárou v tvár v Jeho pokore vidieť svoju pýchu. On mi ukáže a dá svetlo, ako sa mám obrátiť.

Ako poznám, že som obrátený? Ak začnem mať dôverný vzťah k Ježišovi a denne budem potrebovať osobu Ježiša viac ako všetko ostatné. Až potom je môj život, moja služba a iné. Potrebujem sa stať závislým od živého Boha. Obrátený človek sa chce Kristovi podobať. Moja hodnota je v tom, čo do mňa vložil Boh, a nie náboženské skutky bez Boha. On je Emanuel – Boh s nami, so mnou. Aby som si to uvedomil, potrebujem sa zastaviť. Tak ako mi to odporúča herec Jozef Abafi vo svojom svedectve.

TEXT: PETER HOLBIČKA