Úvod Editoriál Drž krok s dobou!

Drž krok s dobou!

1389
0
šéfredaktor časopisu
Šéfredaktor časopisu Naša Žilinská diecéza

Ak to niekomu povieme, myslíme na to, aby sa vyznal v nových technológiách a elektronike, naučil sa nejaké nové jazyky, obliekal sa podľa súčasných trendov, vedel si presadiť svoje oprávnené požiadavky, mal právne a ekologické povedomie, bol finančne gramotný… Aby som aj ja držal krok s dobou, dal som si na facebook pomocou aplikácie svoju fotografiu, kde vyzerám starší o približne 20 – 25 rokov. Keď sa na to pozrela mama, zalomila rukami a vraví mi: „Ale my také veľké nosy nemáme. Hneď si to odtiaľ zmaž!“ To nie je len tak – držať krok s dobou. Vyžaduje si to obete…
Čo sa javí ako najdôležitejšie v našej dynamickej dobe, je flexibilita – schopnosť rýchlo zareagovať a prispôsobiť sa. A to môže byť veľká výhoda, ale pre nás kresťanov aj veľká nevýhoda. Výhoda preto, lebo sa budeme vedieť lepšie zorientovať, byť pohotovejší pomôcť, ale nevýhoda v tom, že budeme len kopírovať trendy bez toho, aby sme rozpoznali, či naše konanie má ducha evanjelia – Ducha Božieho. Preto je pre nás zásadné vedieť rozlíšiť a rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa nie pre menšie zlo, ale pre vyššie dobro. Teraz nemyslite na politiku, kde sa to donekonečna omieľa (menšie zlo), ale na princíp vyššieho – najvyššieho dobra. Znamená to aj odsunúť iné a dať niečomu (najvyššiu – absolútnu) prioritu. A to niekedy bolí, lebo sa niečoho musíme vedome a dobrovoľne zrieknuť, ale toto je jediná cesta, ako rásť. Ak chceme mať všetko, to jednoducho nejde. Musíme sa naučiť vyberať si. A byť rozhodní. Svätý Pavol k tomu píše: „Bratia, čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Flp 3,7-8). Niežeby si sv. Pavol nevážil pozemský život, ale mal jasno, čo je preňho absolútnou prioritou a tomu potom podriadil všetko. Pre niekoho mohol vyzerať ako fanatik, lebo nevedel spraviť kompromis, ale… ak „naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20), práve preto bežíme, aby sme sa Krista niekedy zmocnili, ako sa On zmocnil nás… (porov. Flp 3,12). Držme krok s dobou – veď aj naša doba, aj tento letný čas, je časom spásy.
TEXT: ZDENO PUPÍK