Úvod Duchovná obnova Duchovná obnova

Duchovná obnova

28. februára 2017 / Duchovná obnova

Pôst v kontexte pominuteľnosti života

„Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite,  nie šaty, a obráťte sa k...
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Na počiatku

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“. Kto by nepoznal túto známu vetu, ktorou sa otvára Kniha kníh – Biblia. Kniha Genezis vysvetľuje prečo bol stvorený svet, rastliny, živočíchy a ľudia.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Sedem slov o milosrdenstve

Milovať znamená myslieť na druhých a zaujímať sa o nich.” Milosrdný človek sa zaujíma o všetkých ľudí, dobrých i zlých a dáva sa k dispozícii, ak je potrebné poslúžiť.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Paste Božie stádo

V židovstve existovala skupina ľudí, často spomínaná aj v evanjeliách, označovaná ako „starší“. Bolo to pomenovanie nielen pre muža vyššieho veku, ale i pre toho, kto zastával vodcovskú úlohu v národe.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Otázka tvojho syna

Zákony a ich plnenie – to nie je príliš lukratívna téma v živote človeka. Pre kresťana je plnenie Božích zákonov a prikázaní istou formou vďačnosti za dielo vykúpenia na kríži.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania?

Po Pánovom zmŕtvychvstaní ustráchaní kresťania vyšli a začali ohlasovať Ježiša Krista. Kresťanská komunita začala mať prvé rysy – to zoceľovalo a udržalo kresťanov jednotných.
Read More
12. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Prázdny hrob

Ježiš povoláva každého z nás, aby sme sa v čase našej krízy opäť vrátili do Galiley – na to miesto, kde sme sa s ním prvý raz stretli. Nasledujme toho, kto ide pred nami, aby sme mohli aj my patriť medzi Ježišových nasledovníkov.
Read More