Úvod Duchovná obnova Fatima

Fatima

16. februára 2017 / Fatima, Slovensko

Fatimské relikvie vo Višňovom

Farnosti Višňové daroval otec biskup relikvie blahoslavených fatimských detí Hyacinty a Františka.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Cirkev – matka milosrdenstva

Často je predstava o Cirkvi obmedzená na jej hierarchický rozmer. Mnohí povedia: Cirkev to je pápež, biskupi a kňazi. Je to naozaj tak? A čo je vlastne Cirkev? Čo nám prináša?
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

Sústreďme sa na udalosti, keď biskup Myriel prichýli a zachráni pred väzením Jeana Valjeana. V jeho príbehu môžeme postrehnúť okrem skutkov telesného aj všetky skutky duchovného milosrdenstva.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Skutky telesného milosrdenstva

Skutok preukázaný telu sa netýka iba tela, ale zasahuje aj ducha, vytvára vzťahy, spolupatričnosť a spoločenstvo.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Postoj dôvery voči Bohu a milosrdenstva k blížnym

Dôvera v Otca úzko súvisí aj s dôverou, ktorú prežívame v medziľudských vzťahoch, lebo jej darcom je pôsobiaci Duch Svätý, vychovávajúci nás k pravde a úprimnosti.
Read More
3. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Výzvy z Fatimy

Zjavenia Matky Božej vo Fatime sú najobsiahlejšie zo všetkých mariánskych zjavení. Sestra Lucia ich obsah sformulovala do 21 výziev.
Read More
[URIS id=661]