Úvod Duchovná obnova

Duchovná obnova

16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

Sústreďme sa na udalosti, keď biskup Myriel prichýli a zachráni pred väzením Jeana Valjeana. V jeho príbehu môžeme postrehnúť okrem skutkov telesného aj všetky skutky duchovného milosrdenstva.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Skutky telesného milosrdenstva

Skutok preukázaný telu sa netýka iba tela, ale zasahuje aj ducha, vytvára vzťahy, spolupatričnosť a spoločenstvo.
Read More
16. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Postoj dôvery voči Bohu a milosrdenstva k blížnym

Dôvera v Otca úzko súvisí aj s dôverou, ktorú prežívame v medziľudských vzťahoch, lebo jej darcom je pôsobiaci Duch Svätý, vychovávajúci nás k pravde a úprimnosti.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Otázka tvojho syna

Zákony a ich plnenie – to nie je príliš lukratívna téma v živote človeka. Pre kresťana je plnenie Božích zákonov a prikázaní istou formou vďačnosti za dielo vykúpenia na kríži.
Read More
13. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Ako žili prví kresťania?

Po Pánovom zmŕtvychvstaní ustráchaní kresťania vyšli a začali ohlasovať Ježiša Krista. Kresťanská komunita začala mať prvé rysy – to zoceľovalo a udržalo kresťanov jednotných.
Read More
12. januára 2017 / Duchovná obnova, Duchovná obnova

Prázdny hrob

Ježiš povoláva každého z nás, aby sme sa v čase našej krízy opäť vrátili do Galiley – na to miesto, kde sme sa s ním prvý raz stretli. Nasledujme toho, kto ide pred nami, aby sme mohli aj my patriť medzi Ježišových nasledovníkov.
Read More
3. januára 2017 / Duchovná obnova, Fatima

Výzvy z Fatimy

Zjavenia Matky Božej vo Fatime sú najobsiahlejšie zo všetkých mariánskych zjavení. Sestra Lucia ich obsah sformulovala do 21 výziev.
Read More