Úvod Európa Europoslanci o našom predsedníctve v Rade EÚ

Europoslanci o našom predsedníctve v Rade EÚ

1095
0

V súvislosti so začínajúcim predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie sme oslovili štyroch našich poslancov v Európskom parlamente. Odpovedali nám na otázku:

Čo podľa vás môže priniesť predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ?

Anna Záborská, poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov):

„Úlohou predsedníckej krajiny je pomáhať pri dosahovaní dohody medzi členskými štátmi pri prijímaní spoločných pravidiel, či už ide o podnikanie, energetiku, alebo iné oblasti, o ktorých hovoria zmluvy o EÚ. Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je rukolapným dôkazom toho, že sme dnes skutočne rovnocenným partnerom pre veľké európske národy, a už to považujem za obrovský úspech Slovenska. Ak sa navyše našim úradníkom a politikom podarí uzavrieť alebo posunúť dopredu rokovania o dôležitých témach, ktoré prinesú prospech občanom nielen Slovenska, ale celej EÚ, posilníme tým našu vážnosť a vplyv na európskom fóre. Zároveň verím, že predsedníctvo v Únii prinesie Slovensku aj dlhodobý prospech v podobe zlepšenia kvality našej vlastnej štátnej správy. Ako predsednícka krajina zodpovedná za rokovania máme totiž príležitosť mnoho sa naučiť od tých najlepších.“

Branislav Škripek, Európski konzervatívci a reformisti:

„Predsedať Rade EÚ je historickou príležitosťou pre Slovensko. Máme viesť množstvo stretnutí a rokovaní, prezentovať aj svoje postoje ku otázkam ako je digitálny trh či energetická bezpečnosť. Ako krajina môžeme prezentovať našu kultúru, krásne prírodné scenérie. Ale ak by sme zostali len pri politických otázkach a prezentácii krajiny, bolo by to málo.

Žijeme v turbulentných časoch. Migračná kríza, situácia okolo Británie, nárast počtu extrémistických politických strán v celej Európe hovoria jasnou rečou. Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v riešení  viacerých politických otázok. Odpovede ovplyvnia nielen Slovensko, ale aj celú EÚ. Myslím si, že v súčasnosti  je čas, aby sme prispeli k vybudovaniu Európy, ktorá sa vráti ku svojim kresťanským koreňom.

Poznáme všetci príbeh z Biblie o stavaní domu na skale. Ak EÚ nedokáže stavať na Skale, bude projekt európskeho spoločenstva odsúdený na zánik.

Dnes mnohí hovoria o EÚ ako o spolku, z ktorého treba vystúpiť, lebo nie je dobrý. Musím povedať, že vďaka EÚ tu máme mier a zvýšila sa nám životná úroveň. Môžeme slobodne cestovať, pracovať či študovať v každom členskom štáte. To sú dobré veci. Ale mnohé veci sa nám nepáčia. Verím však, že sa dajú ešte zmeniť. Treba tu byť a upozorňovať, konať, nielen brýzgať. Pracujem na tom so svojimi kolegami a kolegyňami. Ani to však nestačí. Nutná je občianska angažovanosť a kontrola politikov zo strany ich voličov. Dobre fungujúca demokracia a EÚ nám nepadnú samy zhora. Musíme sa o to pričiniť a zabojovať za ne. A to, ako bude EÚ vyzerať, bude aj výsledkom našej spoločnej práce, modlitieb a obety.“

Jana Žitňanská, Európski konzervatívci a reformisti: „Slovensko okrem riešenia tém, ktoré prinesú udalosti ako referendum vo Veľkej Británii alebo vývoj v migračnej kríze môže, samozrejme, prispieť aj zdôrazňovaním niektorých svojich priorít.

Z tohto pohľadu ma obzvlášť teší, že medzi predbežné priority nášho predsedníctva bola zaradená aj téma súvisiaca s plnením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to príprava smernice o prístupnosti známa tiež ako European Accessiblity Act.

Tento návrh smernice zverejnila Komisia v decembri minulého roku a pre osoby so zdravotným postihnutím znamená, že budú môcť konečne využívať digitálne tovary a služby aj ony. Z odstránenia bariér budú profitovať aj európski podnikatelia. Právna úprava dostupnosti týchto výrobkov a služieb bude v Európe jednotná a o mnohé digitálne výrobky sa začnú zaujímať milióny nových zákazníkov, ktorí ich doteraz nekupovali, pretože ich nemohli plne využívať.

Populácia v Európskej únii starne, a aj preto by mala byť debarierizácia jednou z hlavných našich politík.“

Pál Csáky, poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
„Predsedníctvo Slovenskej republiky v EÚ môže priniesť ďalšie zviditeľnenie našej krajiny v demokratickom svete, čo môže byť základom pre nové investície, tvorbu nových pracovných miest a zvýšeného záujmu v oblasti turistiky. Dobré zvládnutie predsedníctva bude znamenať uznanie pre našich politikov a expertov a všeobecne uznanie kvality vzdelávania v SR. Bolo by dobré, keby naši zodpovední experti vystupovali fundovane a iniciovali konkrétne riešenia konkrétnych problémov v Únii. Situácia v EÚ, žiaľ, nie je dobrá, EÚ svojím často egoistickým postojom vyprodukovala viac problémov, ako bola schopná doriešiť. Fandím slovenským expertom napriek tomu, že doma som v opozícii k súčasnej vláde, no na úrovni EÚ som pripravený spolupracovať.“

Branislav Staníček, administrátor Výboru regiónov v Bruseli: „Svätý pápež Ján Pavol II. chcel vidieť zjednotenú Európu, ktorá bude dýchať oboma polovicami svojich pľúc. Tento sen sa mu splnil v máji 2004. V čase, keď Slovensko prvý raz v histórii prevezme predsedníctvo Európskej únie, v mnohých krajinách Európy narastá populizmus a euroskepticizmus, akoby všetko zlé prichádzalo z Bruselu. Zabúdame, že sami spolurozhodujeme o tom, ktorým smerom sa Európa vydá. Preto, ak sa nám zdá, že je v Európe niečo choré a nezdravé, máme teraz vynikajúcu príležitosť ukázať, že vieme pomenovali príčiny, ale navrhnúť aj riešenia. Inými slovami, môžeme pracovať na tom, aby sa zápal symbolických pľúc Európy nepremenil na chronický stav a agóniu, ale aby Európa, ktorú pápež František nazval „starou mamou“ opäť našla svoju vitalitu a mladosť.“

Pripravil Miroslav Leitner, Foto archív europoslancov

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka