Úvod Európa Mládež bude putovať do Portugalska

Mládež bude putovať do Portugalska

200
0

Svetové dni mládeže sa uskutočnia 1. – 6. 8. 2023 v Lisabone, hlavnom meste Portugalska. Mottom stretnutia je citát „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39).

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa stretnú s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Paname v roku 2019.

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom. Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

LOGO SDM 2023 v Lisabone

SDM – Pápež a mladí

Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). V júli roku 2013 (Rio de Janeiro), v júli 2016 (Krakow) a v januári 2019 (Panama) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých bude v roku 2022 v Lisabone. V dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023.

Symboly SDM: Kríž a Ikona

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

Ako dlho trvajú SDM?

Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru.

Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

Aký je cieľ „Dní v diecézach”

Štruktúra „Dní v diecézach” závisí od charakteristiky a štýlu hosťujúcej diecézy, je to čas na vzájomné poznávanie, integráciu, poznanie kultúry a topografie daného regiónu. V tejto etape nechýbajú turistické výlety, spoločné hry, a taktiež verejné zapojenie sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré pripravili organizátori v jednotlivých diecézach.

Ako vyzerá štruktúra celého týždňa SDM?

Po ukončení „Dní v diecézach” všetci účastníci smerujú do diecézy, ktorú Svätý Otec určil ako miesto prežívania hlavného ústredného stretnutia. Mládež sa tam zhromažďuje počas celého týždňa. V pondelok prichádza na dané miesto, v utorok sa zúčastňuje otváracieho ceremoniálu (otváracej svätej omše, v stredu, štvrtok a piatok sa zúčastňuje na katechézach biskupov a na Festivale mladých, v sobotu putuje na miesto bdenia a modlitby, kde je prítomná na večernom stretnutí s pápežom, a v nedeľu sa zúčastňuje slávnostnej svätej omše, ktorá ukončí aktuálne SDM. Hlavné časti stretnutia sprevádzajú špeciálne zóny osobitných stretnutí, pomenované zóna odpustenia (pre vysluhovanie sviatosti zmierenia) a zóna venovaná novým duchovným povolaniam.

Koľko osôb sa zúčastňuje SDM?

Spravidla sú to stretnutia veľmi početné. V priemere počas celého týždňa sa ich zúčastní niekoľko sto tisíc mladých ľudí. Čím je bližší termín sobotného bdenia s pápežom, tým sa počet mladých zvyšuje a mnohokrát prekračuje počet jedného milióna účastníkov. Doteraz najpočetnejšie stretnutia boli v Manile na Filipínach (1995) kde počet účastníkov presahoval 4 milióny mladých a v Rio de Janeiro v Brazílii (2013) kde sa na Copacabane zhromaždilo viac ako 3 milióny ľudí z celého sveta. Zo stretnutí organizovaných v Európe najpočetnejším bolo stretnutie v Ríme, v roku 2000, kedy sa na Tor Vergata, spolu s Jánom Pavlom II., modlilo 2 milióny 180 tisíc ľudí.

Mladí a tí, ktorí ich sprevádzajú

Spoločne s mládežou sa zúčastňuje na stretnutí aj veľa biskupov, kňazov, rehoľníkov, zasvätených osôb, klerikov, novicov a okrem nich aj mnoho svetských učiteľov a akademických profesorov. Tým sa vytvárajú putá a vzťahy medzi laickou cirkvou a zasvätenými osobami. Napríklad, na stretnutí SDM v Madride (2011) sa zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc rehoľníkov.

O púti mladých z našej diecézy nám viac prezradila Mária Gogová z organizačného tímu.

Ako sa realizuje púť našej diecézy?

Pútnici prihlásení cez našu diecézu budú mať zážitkovú jazdu autobusom priamo do Lisabonu, do hlavného miesta dejiska. Tí, ktorí sa prihlásili aj na Dni v diecézach, budú putovať do diecézy Porto, v ktorom sa stretnú všetci Slováci. Mladí z našej diecézy budú putovať spoločnými autobusmi spolu s ostatnými diecézami – s Bratislavskou, Trnavskou, Rožňavskou diecézou, a aj s mladými od Saleziánov. Cesta autobusom bude trošku dlhšia, za to naši mladí navštívia zaujímavé destinácie – zastavia sa napríklad v Nice, v Lurdoch či v Barcelone.

Koľko pútnikov zo Žilinskej diecézy pôjde? (koľko aj na Dni v diecéze)

Cez slovenskú registráciu sa na Svetové dni prihlásilo spolu viac ako 1300 mladých. Mnoho mladých volilo skôr individuálny spôsob dopravy, preto aj veľa pútnikov nie je evidovaných priamo v slovenskej registrácií, ale sa priamo registrovali do Lisabonu na program, preto sa celkový počet pútnikov z našej diecézy nedá úplne ohraničiť. 

Cez registračný formulár, ktorý bol dostupný na stránke svetovednimladeze.sk sa za našu Žilinskú diecézu prihlásilo spolu 104 pútnikov, toho 71 z nich sa zúčastní aj na Dňoch v diecézach. Slovensko bude dni v diecézach absolvovať v diecéze Porto.

V čom je tento ročník SDM iný?

Portugalské svetové dni mládeže sú prvými, ktoré sa konajú po pandémií, a ktoré mali aj ročný odklad (pôvodne sa mali konať v roku 2022). Na dobré veci sa však oplatí čakať. Oproti posledným svetovým dňom mládeže, ktoré sa konali naposledy v Paname v roku 2019, sa opäť mladí spolu stretnú na Európskom kontinente. Zo španielčiny v Paname budú mladí počuť na každom kroku domácu portugalčinu, ktorá je síce podobná španielčine aj niektorými výrazmi, avšak predsa je len trochu iná. Taktiež mnoho domácich Portugalcov neovláda anglický jazyk, preto ako pútnici dúfame, že sa skrze mladých dobrovoľníkov, ktorí nás privítajú, dorozumieme a stretnutie si všetci, najmä duchovne, užijeme a duchovne načerpáme.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu