Úvod Nezabudnuté svetlo Naše prvé biskupstvo – sv. Andronik Tarzijský

Naše prvé biskupstvo – sv. Andronik Tarzijský

1357
0

TEXT ĽUBOMÍR V. PRIKRYL

V tomto roku uplynulo 1950 rokov od vzniku biskupstva, do ktorého de jure patrilo aj naše územie. V roku 66 ho založil sv. Pavol vo vtedajšom hlavnom meste Podunajska, v Srieme, ktorý je v dnešnom v Chorvátsku. Prvým biskupom sa tam stal sv. Andronikus.

Sv. Andronikus sa narodil, ako aj sv. Pavol, v Tarze. O jeho existencii, pôvode i pôsobení máme dochovaných málo správ. Pramenia zo Svätého písma a z cirkevnej tradície. Sv. Pavol, ktorého sprevádzal na jeho cestách, o ňom napísal: „Pozdravujte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi“ (Rim 16, 7). Poznámky spresňujú, že obaja, Andronikus i Juniáš, boli zrejme ozajstnými pokrvnými príbuznými apoštola Pavla, nielen židovskí súkmeňovci. Andronikus bol prvým biskupom, či duchovným vôbec, ktorý mal už vzťah k územiu dnešného Slovenska. Bol jedným zo 72 učeníkov Pána. Pôsobil v Ríme, a potom v Dalmácii, odkiaľ odišiel v roku 66 – na príkaz sv. Pavla do Podunajska. Vo vtedajšom hlavnom meste Podunajska, v Srieme, kde pôsobil ako biskup a kde napokon, pravdepodobne v roku 93, aj zomrel.

Cirkevnú provinciu a metropolu Podunajska, ktorú spustošili v roku 582 Avari, obnovila Svätá stolica až v 9. storočí. Vtedy vymenovali za arcibiskupa v Panónii nášho slovanského vierozvesta sv. Metoda s titulom sriemsky biskup. Metod sa tak stal vlastne jeho priamym pokračovateľom ako metropolita pre Panóniu. Nitrianskym biskupom bol vtedy totiž Viching.  O územie tohto biskupstva viedli s Metodom spory franskí biskupi. Keď biskupstvo v Srieme v 15. storočí obnovili, dostalo názov Mirovitické biskupstvo so sídlom v Srieme. Dokazuje to aj mapa tohto biskupstva zo 17. storočia. Nitra bola totiž de jure pokračovateľom Sriemskeho biskupstva. Preto aj naša Žilinská diecéza, ktorá sa odčlenila z Nitrianskej diecézy, má svojho predchodcu už v Sriemskom biskupstve.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka