Úvod Európa Naučiť sa nehrať sólo

Naučiť sa nehrať sólo

1372
0
Pripravil   Zdeno Pupík

Nemožno nevidieť rozdiely medzi susednými národmi Európy, nieto ešte medzi bývalým „west“ blokom a „ost“ blokom, ktoré istým spôsobom stále cítiť.

Napriek tomu bude Slovensko počas najbližších šiestich mesiacov ako predsedajúca krajina Rade Európy nútené prekračovať regionálno-provinčné záujmy, hľadať spoločné európske prieniky a priority, bude nútené vidieť omnoho širšie súvislosti a dopady rozhodnutí.

Ak budeme realisti, uvedomujeme si, že Slovensko za pol roka EÚ ani nepoloží na lopatky, ani ju nezachráni. Ale môže svojou troškou pomôcť, čo s výsledkami referenda v Británii, ako ich čítať a implementovať pre celú Úniu. Takisto môže výraznejšie napomôcť k ešte väčšiemu zviditeľneniu názorov strednej Európy a (čo sa javí v strednodobom horizonte ako veľmi potrebné, ba strategické) jasnými krokmi prispieť ku „skompaktneniu“ tohto regiónu. Sociologička Jadwiga Staniszkis hovorí, že stredná Európa ako taká neexistuje, že je to mýtus. Tvrdí, že jediným spoločným menovateľom krajín nášho regiónu je, že spolu hovoríme „nie“. Nestotožňujem sa s ňou. Chápem, že stredná Európa nemôže označovať len geografickú kategóriu a nemôže sa vyčleňovať len negatívne. Idea strednej Európy má opodstatnenie a (okrem minulosti) aj svoju budúcnosť.

Máme jedinečnú príležitosť odkomunikovať naše názory a postoje, o ktoré doteraz možno nebol až taký záujem. Teraz budú predstavitelia iných európskych národov aspoň „z povinnosti“ počúvať, čo si myslíme o mnohých otázkach. Chceme byť partnermi, ktorí majú čo ponúknuť pri hľadaní celoeurópskych riešení v oblasti energetiky, dopravy, bezpečnosti, vedy a výskumu a ďalších tém, ktoré musíme riešiť, pokiaľ chceme mať niečo spoločné ako kontinent. Ak stojíme o budovanie európskej kultúry. Preto by sme nemali obísť otázky týkajúce sa svedomia človeka, viery, Božích zákonov a úlohy náboženstiev. Európa bola predsa postavená aj na základoch viery a evanjelia.

Najbližšieho pol roka vnímam pre Slovensko, jej predstaviteľov, elity, ale aj bežných obyvateľov ako jedinečnú školu, aby sme sa naučili nehrať sólo, ale spolupracovať. Ukážme, o akú Európu stojíme.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka