Úvod Editoriál Neboj sa prijať k sebe Máriu

Neboj sa prijať k sebe Máriu

1348
0
Peter Holbička

Text Peter Holbička

Začíname sláviť adventné obdobie, počas ktorého nás bude sprevádzať jeho hlavná postava – Panna Mária. Každá štvrtá adventná nedeľa je zameraná práve na Máriu. Aj tento rok budeme počúvať evanjelium ako Boh skrze anjela povzbudzuje Jozefa: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu…“ Mt 1,20

Výzvu, ktorú Boh hovorí sv. Jozefovi, hovorí aj každému z nás. Neboj sa prijať k sebe Máriu a spolu s ňou aj jej syna Ježiša. Ona sprostredkovala dar Ježiša Krista všetkým. Boh sa vtelil skrze Pannu Máriu. Emanuel – Boh s nami, môže byť v tele, ktoré prijal od Márie. Kto odmieta Matku, odmieta Ježiša.

Prvé slová, ktoré človek v raji povedal Bohu boli: „Bál som sa…“. Keď sa nám Boh zjavuje hovorí nám: „Neboj sa…“. Prečo Pánovi záleží na tom, aby sme Máriu prijali k sebe? Panna Mária je pre nás veľkým a nezaslúženým darom. Sv. Bernard v jednej svojej adventnej kázni hovorí: „Kráľovskou cestou po ktorej k nám prišiel Spasiteľ je Panna Mária. Musíme sa snažiť prichádzať k Spasiteľovi tou istou cestou, po ktorej k nám prišiel On sám.“ Mária je cestou ku Kristovi a Kristus je cestou k Otcovi.

Pri príprave decembrového čísla nášho časopisu sme sa snažili, aby ste pri čítaní zakúsili otcovské a materské prijatie, lásku a starostlivosť. Oni sú zdrojom uzdravenia, ktoré potrebuje tento svet.

Mária nás bude viesť aj tohtoročný advent, aby sme boli pripravení na Ježišov príchod modlitbou a pokáním. Ona sa modlí s nami a očakáva spolu nami. Nebojme sa!