Úvod Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

  Dobrosrdečnosť môže zmeniť srdcia aj zaťatých hriešnikov

  1360
  0

  TEXT ONDREJ SABO, FOTO

  Pre lepšie pochopenie skutkov duchovného milosrdenstva si môžeme pomôcť udalosťou z významnej knihy od Viktora Huga Bedári. Sústreďme sa na udalosti, keď biskup Myriel prichýli a zachráni pred väzením Jeana Valjeana. V jeho príbehu môžeme postrehnúť okrem skutkov telesného aj všetky skutky duchovného milosrdenstva.

  Dej sa odohráva v  meste Digni, prichádza čerstvo vysvätený biskup Myriel. Keď ľudia spoznajú jeho dobrosrdečnosť a štedrosť, premenujú ho na monsignora Dobrodeja. Bol súcitný s každým. Skoro všetky peniaze použil pre chudobných. Hlavným hrdinom príbehu je Jean Valjean, ktorý ukradol chlieb pre hladujúceho synovca. Za to bol odsúdený na 5 rokov galejí, z ktorých nakoniec  pre časté úteky bolo 19 rokov. Po návrate sa ho ujal biskup Myriel – Dobrodej. Valjean mu ukradne strieborný príbor, chytia ho, ale milosrdný biskup zabráni jeho potrestaniu, keď vyhlási, že mu príbor daroval a navyše mu daruje dva strieborné svietniky. Milosrdný čin biskupa zapôsobí na Valjeanov život tak, že z utečenca sa stane nový človek. Pod menom Madelaine sa usadí, stane sa starostom menšieho mesta, pomáha jeho občanom a dbá o jeho rozkvet.

  Napomínať hriešnikov – tento skutok milosrdenstva sa zameriava predovšetkým na hriech. V iných jazykoch sa tento skutok prekladá: napomínať toho, kto sa mýli. Bratské napomínanie je vysvetlené Pánom Ježišom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata“ (Mt 18,15). Máme napomínať nášho blížneho s pokorou a diskrétnosťou.

  (Príklad: biskup šepká do ucha Valjeanovi a napomína ho, aby nechodil záhradou.)

  Poúčať nevedomých – spočíva v poučení nevedomých vo veciach, ktoré nevedia – aj v náboženských otázkach. Môže sa uskutočniť prostredníctvom písaného slova, vyslovenými slovami, svedectvom života, s akýmkoľvek prostriedkom komunikácie. Ako hovorí kniha proroka Daniela: „A tí, čo mnohých priviedli ku spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky“ (Dn 12,3).

  (Príklad: Biskup poučí, komu naozaj patria príbory.  Zároveň poučí Valjeana, komu patrí jeho duša. Že nepatrí viacej zlu, ale iba Bohu.)

  Dobre radiť pochybujúcim – jeden z darov Ducha Svätého je dar rady. Preto ten, kto chce dať dobrú radu, musí byť v prvom rade v harmónii s Bohom, teda modliaci sa človek. Pretože nejde o to dávať osobné názory, ale radiť dobre tomu, kto potrebuje viesť.

  (Príklad: biskup šepká Valjeanovi, že mu sľúbil, že bude čestným mužom.)

  „Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť, potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva takisto ako odpúšťať a trpezlivo znášať“ (KKC 2447).

  Tešiť zarmútených – toho, ktorý sa nachádza v nejakej ťažkosti. Pripomeňme si udalosť, kedy Ježiš vzkriesenie syna naimskej vdovy (Lk 7,12-15). Tento skutok je kompletný dobrým príkladom, zvlášť keď pomáha prekonať situáciu bolesti alebo smútku. Zostať blízko našich bratov a sestier v každej chvíli, predovšetkým v tých najťažších, znamená uviesť do praxe správanie sa Ježiša, ktorý súcití s bolesťou druhých. (Príklad: biskup načúva jeho bolesti, a obráni Valjeana pred strážnikmi.)

  Trpezlivo znášať krivdu – trpezlivosť, keď sa stretáva s chybami iných, je cnosť a zároveň dielo milosti (skutkom milosrdenstva). Nedá sa to odrazu, človek sám od seba to nedokáže, ale je to ovocie jednej hlboko zakoreneného rozhodnutia v živote kresťana. Musíme mať premodlené srdce – inak to nejde. Biskup ho mal aj znášal krivdu, že ju zakryl pred strážnikmi.

  (Príklad: biskup je trpezlivý, premodlený a dôverujúci Bohu.)

  Odpúšťať ubližujúcim – v Otčenáši sa modlíme: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.“ A sám Pán Ježiš upresňuje: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš Nebeský otec vám odpustí“ (Mt 6, 14). Odpustiť prehrešky znamená prekonať v sebe pomstu a horkosť, jednať s láskavosťou s tým, ktorý nás urazil. Najväčšie odpustenie v Novom zákone je Kristovo na kríži, ktorý nás učí, že máme odpúšťať všetko a vždy. Ježiš sa modlí: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 3,34). Odpustenie je len dar, ktorý nám dáva Boh, aby sa život mohol znova začať.

  (Príklad: biskup mu dá aj svietniky.)

  Modliť sa za živých a mŕtvych – svätý Pavol odporúča, aby sme sa modlili za všetkých bez rozdielu, k Pánovi, lebo On si praje, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu (1 Tim 2,1-4). Mŕtvi, ktorí sú v očistci, sú závislí na našich modlitbách. Je dobrým dielom modliť sa, aby im bolo odpustené (porovnaj 2 Mach 12,45).

  (Príklad: biskup určite doprevádza svojou modlitbou Valjeana.)

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu