Úvod AJ V TOMTO ROKU MÔŽETE NAŠU ČINNOSŤ PODPORIŤ VENOVANÍM 2% Z VAŠICH...

  AJ V TOMTO ROKU MÔŽETE NAŠU ČINNOSŤ PODPORIŤ VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

  1066
  0

  Ak máte záujem podporiť časopis Naša Žilinská diecéza a činnosť Inštitútu Communio, n.o. v Žilinskej diecéze a vo svojich farnostiach a ďalšie aktivity zamerané na mládež a kultúru, ponúkame vám možnosť venovať vaše 2 % zo zaplatenej dane.

  Ako postupovať

  Zamestnanci, ktorým bude  ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 vykonávať zamestnávateľ, vyplnia a podpíšu „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“. Tlačivo je k dispozícii aj na tomto odkaze. K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania ho vystaví mzdová učtáreň) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane v termíne do 30. apríla 2017
  Zamestnanci, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov robia sami, a právnické osoby na príslušnom mieste daňového priznania uvedú nasledovné identifikačné údaje:

  Obchodné meno alebo názov prijímateľa : Inštitút Communio, n.o.

  Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

  Identifikačné číslo (IČO): 45 733 635

  Právna forma: Nezisková organizácia

  Viac informácií o podaní dvoch percent, ako aj všetky ostatné tlačivá, nájdete na tejto internetovej stránke: http://rozhodni.sk

  Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu