Úvod Na počiatku

  Na počiatku

  1306
  0

  TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Archív

  „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1). Kto by nepoznal túto známu vetu, ktorou sa otvára Kniha kníh – Biblia. Kniha Genezis vysvetľuje prečo bol stvorený svet, rastliny, živočíchy a ľudia. Pretože tu nie je možné hovoriť o celej knihe, zastavme sa pri opise toho, čo bolo stvorené prvý deň (Gn 1,1-5).

  Boh tvorí, oddeľuje a nazýva

  Kombináciou slov („Buď svetlo!“) a skutkov („Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy“) autor Knihy Genezis opisuje Boží stvoriteľský akt (vv. 3-4). Zjavne sa hrá aj s počtami, keďže stvorenie sveta je opísané v siedmich dňoch a prvý verš knihy obsahuje spolu sedem slov (v. 1). Boh tvorí všetko, v totalite („nebo a zem“ vo v. 1): nebo ako príbytok Boha a zem ako príbytok človeka. On dáva všetkému aj zmysel a mení i tvárnosť zeme, ktorá „bola pustá a prázdna“ (v. 2). Hebrejské slovo tohu indikuje prázdnotu, púštne miesto. Opisuje sa len prítomnosť Ducha Svätého (Ruach Elohim). Babylónsky Talmud spomína ducha (vietor) medzi prvými desiatimi dielami, ktoré Boh stvoril prvý deň: nebo, zem, beztvárnosť, prázdnota, svetlo, tma, vietor, voda, deň a noc.

  Keď Boh tvorí svetlo, tvorí sa tým i čas. Možno počítať a oddeľovať svetlo od tmy, deň od noci (v. 5). Pre ďalšie dni, kedy Boh tvorí rastliny, živočíchy a človeka, je potrebný časový okamih. Stvorenia potrebujú žiť a spať, pracovať a bdieť. Dielo prvého dňa má teda dopad na celé stvorenie.

  Boh oddeľuje a nazýva. Oddeľovanie (v. 4) má v biblickom chápaní aj zmysel zasvätenia. V ďalšom biblickom rozprávaní Boh prikazuje oddeliť niektorých ľudí, ktorých povoláva na špeciálnu úlohu. Takto sú povolaní kňazi, proroci, králi. Oddelenie je vždy znakom výnimočnosti. Podobne aj menovanie (v. 5) vytvára prechod z anonymity do poznania. Nazvať niekoho vlastným menom naznačuje blízkosť. To, že danú osobu poznám a nie je mi ľahostajná. Vysloviť niekoho meno znamená zdôrazniť existenciu tohto človeka. A takto je dokončené stvorenie prvého dňa a Boh videl, že je to dobré (v. 4). „Nastal večer, a nastalo ráno“ – uzatvára kolobeh prvého dňa a zároveň je predzvesťou toho nadchádzajúceho („nastalo ráno“).

  Aplikácia

  Prvá kniha Biblie Genezis nemá za cieľ vedecky vysvetliť počiatok sveta, vesmíru, ľudstva. Chce čitateľa priviesť k dôležitému poznaniu, že za týmto všetkým stojí Boh. Otázku odborných diskusií ponecháva ďalej na vedecké skúmanie. Z teologického hľadiska je to Boh, ktorý postupne tvorí zem, rastliny, živočíchy, až sa prichádza k stvoreniu toho najdôstojnejšieho – človeka. Kto číta tieto riadky Biblie, musí sa nadchnúť krásou a genialitou Stvoriteľa, ktorý na záver každého dňa vidí, že všetko, čo stvoril, je dobré.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu