Úvod Seminár o katolíckych médiách v Žiline

  Seminár o katolíckych médiách v Žiline

  1214
  0

  Seminár o katolíckych médiách v Žiline

  Inštitút Communio, n.o. a Žilinská diecéza pri príležitosti 5. výročia činnosti diecézneho časopisu Naša Žilinská diecéza pripravili v piatok 3. februára 2017 seminár o katolíckych médiách.

  Hlavný hosť dopoludnia: don Giorgio Zucchelli – prezident Únie talianskej periodickej tlače

  Prvý blok a diskusiu bude moderovať Ján Hrkút z Katolíckej univerzity. Seminár otvorí o 13.00 diecézny biskup Tomáš Galis, ktorý osvetlí dôvody, pre ktoré sa rozhodol, aby Žilinská diecéza vydávala vlastný časopis. Potom postupne dostanú priestor redaktori časopisu (Beáta Jarošová, Dušan Václav,  Zdeno Pupík), aby odprezentovali základné línie  činnosti za uplynulých päť rokov. Hlavným hosťom dopoludňajšieho bloku bude don Giorgio Zucchelli z diecézy Crema (pri Miláne), ktorý priblíži situáciu v diecéznom týždenníku Il Nuovo Torrazzo a všeobecne v talianskych katolíckych médiách.  Zucchelli pracuje ako šéfredaktor od roku 1989.  V rokoch 2005-2010 bol prezidentom Talianskej federácie katolíckych týždenníkov FISC, ktorá združuje 191 diecéznych novín (vychádzajú v náklade takmer milión výtlačkov týždenne a majú odhadovaných 3-4 milióny čitateľov). V súčasnosti je prezidentom USPI – Únie periodickej talianskej tlače, ktorá združuje tritisíc časopisov. Dôležitou súčasťou bloku bude diskusia, ako implementovať zahraničné skúsenosti do slovenských podmienok (napríklad z 225 talianskych diecéz vydáva 193 svoj vlastný týždenník).

  Od sebaprezentácie k hľadaniu spoločných ciest

  Popoludňajší blok a diskusiu bude moderovať Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

  Kňaz a novinár Marián Gavenda stručne zanalyzuje printové katolícke médiá na Slovensku po roku 2010. Gavenda bol od roku 2000 do 28. februára 2009 šéfredaktorom Katolíckych novín. Od októbra 2000 do októbra 2006 bol zároveň aj hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. Je autorom viacerých knižných publikácií. Publikoval okolo 1 000 článkov v približne stovke domácich i zahraničných periodík.

  Dôležitým vstupom bude príspevok dominikána a publicistu Gabriel Hunčaga OP na tému Kde sa mentálne a duchovne nachádzame a ktorým smerom sa pohybujeme? Slovensko 2030. Hunčaga je historikom, ktorý ako jeden z mála teológov na Slovensku fundovane komentuje aktuálne dianie – dotýka sa vnútrocirkevných, ale aj celospoločenských a globálnych tém. Učí na Univerzite Komenského v Bratislave a Katolíckej univerzite v Ružomberku. Publikuje napríklad v konzervatívnom denníku Postoj.

  S nástupom internetu a sociálnych sietí prišla do printových médií nová situácia. Preto príspevok Gabriela Paľu z Prešovskej univerzity v Prešove na tému Print versus sociálne siete – od konfrontácie ku komplementarite poukáže na ich vzájomný vzťah a možnosti spolupôsobenia.  Paľa je od roku 2007 prodekanom Gréckokatolíckej teologickej fakulty, kde pôsobí na katedre aplikovanej edukológie. Jeho vedecko-výskumné zameranie je orientované na témy teória komunikácie, masmediálna komunikácia a mediálna výchova.

  Pri kúpe každého produktu pozeráme na obsah, ale aj na obal. Ten býva neraz pre mnohých dokonca rozhodujúci. Aj pri pohľade na katolícke printové médiá za ostatných 5-10 rokov bude Silvia Antolová zo Žilinskej univerzity v Žiline hodnotiť ich grafické spracovanie a porovná ich s inými konkurenčnými printovými médiami. Antolová pôsobí na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Jej profesionálnym zameraním je vizuálna stránka marketingovej komunikácie a grafický dizajn.

  Diskusia Od potreby zviditeľniť sa cez konfrontáciu k spolupráci má ambíciu nielen načrtnúť status quo, ale v rámci svojich možností poukázať na možnosti spolupráce katolíckych médií.

  Záver večera bude patriť ďakovnej bohoslužbe v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline o 18.00, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Tomáš Galis.

  Časopis Naša Žilinská diecéza bol založený v roku 2012 pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila Metoda medzi našich predkov. Jeho hlavnou náplňou je priblížiť život cirkvi vo farnostiach, pomáhať vzniku povedomia diecézy, ale aj reflektovať celospoločenské problémy z regionálneho hľadiska. Časopis je určený pre celú rodinu. Vychádza mesačne v náklade 7000 kusov.

  Zdeno Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio, www.nasadieceza.sk

  icommunio@gmail.com, nasadieceza@gmail.com, 0918/242118

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu