Úvod Editoriál O huspenine a obnovených schopnostiach

O huspenine a obnovených schopnostiach

658
0
šéfredaktor časopisu
Šéfredaktor časopisu Naša Žilinská diecéza

TEXT ZDENO PUPÍK
Najsilnejšou udalosťou tohtoročného mája bude sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Náš časopis ponúka už rok priestor na objasnenie duchovných súvislostí týchto posolstiev, lebo si vážime odkazy Božej Matky. Fatimské jubileum nás vťahuje do prehĺbenia osobného prežívania duchovného života, do vnímania hodnoty Božieho slova, dôležitosti modlitby, pokánia a najmä odvahy zmeniť nastavenia a smerovania života. Odkaz z Fatimy nás ale rovnako vťahuje aj do serióznej reflexie nad nastaveniami a smerovaním Európy. Odkaz z Fatimy je výzvou na zastanie si miesta v otvorenom duchovnom zápase o Európu. Nechceme dramatizovať. Už veľakrát sme počuli o náročnej, ba kritickej spoločenskej situácii, ale vždy sme z toho nejako vykorčuľovali. Sme však svedkami veľkého mediálneho zahmlievania, ba otvorenej manipulácie, preto musíme byť v strehu a dobre rozlišovať. Emeritný pápež Benedikt XVI. v knihe Posledné rozhovory s Petrom Seewaldom píše o tom, že Západ je vysilený, unavený, zabúda na vieru, bujnie tu byrokracia, teoretizovanie a politizovanie. Ratzinger ešte v roku 1958 v jednej štúdii napísal, že v Európe sa rozmáha nové pohanstvo. Inštitucionálne všetko fungovalo, ale reálny svet sa pohyboval ďaleko od Cirkvi (bol za to vtedy dosť kritizovaný). Podobné analýzy prinášajú nielen teológovia, ale aj sociológovia a politológovia. Idea „nezávislej“ Európy (nezávislej najmä od Cirkvi a evanjelia) sa stala programom mnohých jednotlivcov a organizácií. Čítať znamenia čias ale neznamená len analyzovať a kriticky vnímať, ale aj ponúkať riešenia. Svätý Otec František nám navrhuje objaviť alebo obnoviť v sebe tri schopnosti: schopnosť integrácie, schopnosť dialógu a schopnosť tvorby. Čo tým asi myslel? Byť vnútorne slobodní, otvorení, ale aj kompaktní a pevní. Ako jednotlivci, komunity, krajina. Ale to nejde, sme veľmi rôznorodí, ba dezintegrovaní, lebo máme slabú chrbtovú kosť. Boh je na vedľajšej koľaji a to ostatné v nás je len trasľavá huspenina. Namiesto dialógu si posielame odkazy ako v animovanej rozprávke o vlkovi a zajacovi. Tvorivosť už nie je prejavom Ducha, ale skôr návykových látok. Aj biblické postavy boli skeptické, ale vždy našli silu, aby prišli pred Boha a volali na neho. Veci sa menia, ľudia sa menia. A nič tu nebude naveky. Len Boh. Nech dovolí Zlu akékoľvek prejavy, posledné slovo bude mať On.

- - Inzercia - -
Kampaň Sviečka za nenarodené deti 2021