Úvod Duchovná obnova Paste Božie stádo

Paste Božie stádo

1328
0

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO Archív

V židovstve existovala skupina ľudí, často spomínaná aj v evanjeliách, označovaná ako „starší“. Bolo to pomenovanie nielen pre muža vyššieho veku, ale i pre toho, kto zastával vodcovskú úlohu v národe. V prvotnej cirkvi sa termín aplikoval na tých, ktorí dohliadali a zodpovedali za kresťanské spoločenstvo a dnešným jazykom by sme ich mohli nazvať „biskupi“. V Prvom Petrovom liste máme zachytenú stať o povinnostiach starších (1Pt 5,1-5), aby sme si mohli lepšie predstaviť, aké mali úlohy.

Starostlivosť o Božie stádo

Peter, označovaný v tomto liste ako spolustarší (keďže podľa tradície bol biskupom v Antiochii a neskôr v Ríme, kde podstúpil mučenícku smrť ukrižovaním dole hlavou), dostáva tiež titul: „svedok Kristových utrpení“ (1Pt 5,1). Podľa Písma totiž vieme, že bol svedkom nielen premenenia Pána (Mt 17,1-13), ale z diaľky pozoroval aj súdny proces Ježiša v dome veľkňaza Annáša (Jn 18,15-18.25-27).

Naliehavá výzva „paste Božie stádo, ktoré je u vás“ (1Pt 5,2a) sa podobá na slová Pavla: „Dávajte pozor na seba a na celé stádo“ (Sk 20,28), ktoré adresuje starším z Efezu, keď sa s nimi lúči v prístave v Miléte (je zaujímavé, že vo v. 17 ich nazýva „staršími“, no neskôr, vo v. 28 ich už oslovuje „biskupi“). Ako majú starší/biskupi spravovať Cirkev a pásť Božie stádo, to konkrétne vymenovávajú nasledujúce tri rady:

Prvá: „Starajte sa oň (o Božie stádo) nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle“ (1Pt 5,2b). Nemá to byť teda nedobrovoľná, nanútená služba, ale tá, ktorá rešpektuje Božiu vôľu – aj v prípade mučeníckeho svedectva, ako sme toho svedkami v mnohých krajinách.

Druhá: „(Starajte sa oň) nie pre mrzký zisk, ale ochotne“ (v. 2c). Ich služba nemá byť motivovaná prinútením, ani peniazmi. Aj keď každý robotník (a teda i starší) si zasluhuje odmenu za vykonaná prácu, jeho služba nemá byť založená na tomto.

Tretia: „(Starajte sa oň) nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda“ (v. 3). Od peňazí sa teraz prechádza k moci. Podobne aj Ježiš varoval svojich učeníkov a predložil im model toho, kto slúži bratom. Aj títo starší majú byť vzormi stáda. Vzor, alebo model, je niekto, koho majú ostatní nasledovať a napodobňovať (v učení aj v životnom štýle).

V našom úryvku okrem iného nájdeme spomenuté aj usporiadanie kresťanského spoločenstva, kde starší označujú vodcov: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás“ (1Pt 5,2a), a všetci členovia spoločenstva na nich pozerajú s úctou a nechávajú sa viesť svojimi pastiermi: „Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším“ (v. 5).

Aplikácia

Vždy, keď hovoríme o kresťanskom spoločenstve (o Katolíckej cirkvi), musíme hovoriť aj o biskupoch. Už v počiatkoch cirkvi bolo toto slovo často spomínané, pretože označovalo (a označuje) osobu, ktorá je garantom viery a nositeľom učenia Ježiša Krista, ktoré sa k nám dostalo prostredníctvom apoštolov. Vždy, keď budeme svedkami hanenia biskupov, spomeňme si na dnešný úryvok a na dôležitosť úcty a svedectva biskupov a všetkých kresťanov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu