Úvod Editoriál Pozor na predsudky a nedostatok lásky!

Pozor na predsudky a nedostatok lásky!

1526
0
Peter Holbička

Ponúkam vám niekoľko inšpirácií, ako prežiť vzácny čas Adventu. Ďalšie podnety nájdete v našom časopise.
Pozor na predsudky, s ktorými sa pozeráme na ľudí a hodnotíme ich! Majú svoju silu a človek si ani neuvedomuje, ako sa nimi dáva viesť a manipulovať. Pomôcť nám môže to, že začneme v každom človeku vidieť Kristovu tvár. Nestačí vidieť druhého len povrchne, ale osvojme si slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Každý človek je stvorený na Boží obraz, a preto mu patrí dôstojnosť a úcta. Pre nás veriacich vždy bolo a je ľahšie veriť, že Kristus je prítomný v znakoch chleba a vína alebo v znaku slova v Biblii. Je nám ale ťažké veriť, že Kristus je aj v znaku blížneho. Druhí sa nesprávajú vždy tak, aby sme v nich videli Kristovu tvár oslávenú. Ak nám ubližujú a konajú zlo, vtedy sme vyzvaní vidieť v nich Kristovu tvár trpiacu, ubolenú či opustenú. Veľmi pomáha postoj, že hriech máme odsúdiť, ale hriešnika vždy milovať. Potom prekonáme predsudky a urobíme zmenu v nazeraní na druhých. 

Žiadajme si od Boha milosť uzdravenia svojho srdca, aby sme ním videli Boha a ľudí.
Modlime sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a vydávajme svedectvo o nej. 

Hriech zanecháva v srdci človeka rany, ktoré môže vyliečiť iba Božia láska. Františkán Slavko Barbarič vo svojej knihe Daj mi svoje zranené srdce píše: „Často som si kládol otázku, čo je najväčším hriechom človeka. Hľadal som vo Svätom písme, pýtal sa múdrych a teraz sa mi vidí, že som našiel správnu odpoveď. Všetky hriechy sú len dôsledkom nedostatku lásky. Aj všetky problémy, ktoré nás trápia, sú nedostatkom lásky.“ Prežívajme prítomnú chvíľu v láske. Vyčleňme si čas pre Boha a denne si vyprosujme dostatok Božej lásky!

V začiatkoch zjavení v Medžugorí povedala Panna Mária deťom: „Ak nebudete denne čítať Sväté písmo, stratíte zdravý rozum.“ Neprestávajme sa modliť za dar živej viery. Viera v Boha rastie tým, že ho spoznávame viac. Viac ho môžeme spoznávať cez Božie slovo. Potrebujeme sa ním denne sýtiť. Čítať ho spoločne najmä v rodinách. Rodina by mala byť prvým miestom, kde sa učíme spoznávať Boha. Úplne sa mu odovzdajme, aby On kraľoval v našich životoch. Nech nám je Boh všetkým.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu