Úvod Duchovná obnova Prázdny hrob

Prázdny hrob

1511
0

TEXT Ľubomír Majtán, FOTO

Jedným z momentov, ktoré nás prekvapujú pri Ježišovom zmŕtvychvstaní je udalosť prázdneho hrobu (Mk 16,1-8).

V Evanjeliu podľa Marka sa tri ženy stretávajú s mladíkom (Mk 16,5). Podľa Matúša sú to dve ženy, ktoré stretávajú anjela (Mt 28,2) a podľa Lukáša ženy komunikujú s dvoma mužmi (Lk 24,4).

Štruktúra textu

Hoci sa udalosť Poslednej večere a takmer celý pašiový príbeh odohrávajú s mužskými aktérmi, ženy nie sú stratenou skupinou. Práve naopak. Nasledovali Ježiša a preukazovali mu službu a pomoc už počas jeho ohlasovania (Mk 15,41). Pašiové rozprávanie spomína prítomnosť žien pri kríži (v. 40), dokonca i pri samotnom pochovávaní (v. 47). Po rozutekaní sa učeníkov v Getsemanskej záhrade, sú to práve ženy, ktoré svedčia o Ježišovom pochovaní i zmŕtvychvstaní (16,1n). Evanjelista Marek sa teda snaží  zachytiť dôležitú úlohu žien v Ježišovej pozemskej misii, i počas posledných dní, či hodín jeho života.

Dnešný úryvok zachytáva bolestnú skutočnosť neistoty troch žien, ktoré sa v nedeľu skoro ráno približujú k Pánovmu hrobu s úmyslom pomazať jeho telo, ako to bolo u Židov zvykom. Jedna z vecí, ktorá ich trápi je „kameň“ – znak ustarostenosti žien a prekážka, ktorú nedokážu zdolať vlastnými silami. V hrobe vidia mladíka v bielom rúchu, čo je symbol čistoty, ale aj Božej moci a víťazstva nad smrťou (biely odev sa spomína aj pri Ježišovom premenení; Mk 9,3).

Slová, ktoré ženy počujú (16,6-7), majú trojitú výpovednú hodnotu: povzbudenie („neľakajte sa“), absencia („niet ho tu“) a misia („choďte“). V Evanjeliu podľa Marka často po uzdravení nasleduje poslanie – misia. Sám Ježiš na iných miestach utišuje strach svojich učeníkov slovami „nebojte sa“ (napr. keď k nim kráča po mori; 6,50). Mladíkove slová „niet ho tu“ nemajú vyvolať smútok žien, že nenašli Pánovo telo. Skôr majú byť pre nich dôkazom jeho zmŕtvychvstania – vstal z mŕtvych a preto ho tu niet.

Ježiš začal svoju činnosť v Galilei. Druhá časť jeho misie bola cesta do Jeruzalema, kde bol ukrižovaný. Teraz, pri zmŕtvychvstaní, úlohou žien je zvestovať učeníkom a Petrovi, aby išli do Galiley, kde opäť uvidia Ježiša (16,7). Ježiša stretnú tam, kde ho prvýkrát spoznali (1,14-15). Nasledovanie Pána, ktoré sa prerušilo útekom v Getsemanskej záhrade, bude opäť obnovené v Galilei.

Aplikácia

Ježiš povoláva každého z nás, aby sme sa v čase našej krízy opäť vrátili do Galiley – na to miesto, kde sme sa s ním prvý raz stretli. On nielen sprevádza naše kroky, ale nás aj predchádza, ide pred nami: „Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal“ (Mk 16,7). Nasledujme toho, kto ide pred nami, aby sme mohli aj my patriť medzi Ježišových nasledovníkov. Nenechajme sa odradiť prehrou (smrť), ťažkosťami (kameň) ani strachom (neľakajte sa). Dôležité je nabrať odvahu a v nedeľu, ešte skoro ráno, ísť hľadať Pána…