Úvod Zo života diecézy Prvá etapa rekonštrukcie katedrály ukončená

Prvá etapa rekonštrukcie katedrály ukončená

376
0

Žilinská diecéza realizovala v rokoch 2020-2022 pamiatkovú obnovu exteriéru Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Jej výsledkom bola obnova exteriéru hodinovej veže, oprava krytiny a krovu na veži, obnova fasády kostola a výmena strešnej krytiny.

Na tlačovej besede pri objekte katedrály žilinský biskup Mons. Tomáš Galis povedal, že jeden z prvých krokov k obnove katedrály urobila diecéza v roku 2019, keď vyzvala na obnovu vzťahov, života v rodinách, vo farnostiach a diecéze. Zároveň doplnil, že diecéza plánuje v budúcnosti pokračovať v rekonštrukcii interiéru a mobiliáru: „Završujeme prvú etapu, preto vás chcem vzájomne poprosiť o ďalšiu spoluprácu na diele obnovy aj do budúcnosti. Spolu tvoríme históriu. Prajem nám všetkým, nech pokračovanie obnovy našej katedrály slúži v prvom rade na Božiu oslavu a nám všetkým nech prináša úžitok, radosť, dobro a predovšetkým vytúžený pokoj v našich srdciach.“

Primátor Žiliny Peter Fiabáne doplnil, že mesto zabezpečilo čistenie balustrád pod katedrálou a pripravuje projekt rekonštrukcie Burianovej veže pri Katedrále Najsvätejšej Trojice. „Očakávame, že zrekonštruovaná veža s vyhliadkou bude turistickým top miestom a pozornosť ľudí pritiahne aj sprístupnenie krypty,“ povedal Fiabáne.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja ocenila, že podobne ako v minulosti, aj dnes existujú ľudia, ktorým leží na srdci stav historického chrámu: „Požiare, zemetrasenie, vojna, ale aj „zub času“ sa podpísali na stave tohto chrámu. Je obdivuhodné, že sa vždy našli odvážlivci, ktorí sa opätovne pustili do rekonštrukcie, prestavby či dostavby.“

Po tlačovej besede sa konala konferencia v priestoroch Diecézneho centra v Žiline, na ktorej odzneli príspevky odborníkov z organizácií, ktoré sa zapojili do výskumných a realizačných prác na pamiatke.

Medzi najcennejšie nálezy počas odborných výskumov v rokoch 2020-2022 patria: pozostatky dnes už neexistujúcej stredovekej ochodze, objav pôvodných renesančných okenných stĺpov na veži kostola (z polovice 16. storočia), objavenie architektonických gotických článkov okna a nárožia z prvotného jednoloďového kostola z 13. storočia. Nájdené  boli aj časové kapsuly z rokov 1888 a 1942 vo vežovej makovici.

Pri rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice našli doteraz neobjavenú kryptu s kostrovými pozostatkami, pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia. Má rozmery 6,5 x 6,4 metra. Odborníčky počas archeologického výskumu preskúmali cca 40-45 m3 uloženiny. Objavené boli fragmenty nádob, ojedinele kachlíc a skla. Najmä textilné artefakty datované do 17. a 18. storočia patria medzi vzácne nálezy. Počas antropologického výskumu krypty bolo exhumovaných cca 23000 kostí, z čoho odborníci usudzujú, že doteraz preskúmali kosti minimálne 2205 ľudí. Keďže sa v okolí kostola pochovávalo niekoľko storočí, nie je to prekvapujúci údaj, ktorý bude ešte navýšený na konci celého výskumu krypty.

Projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa začal vo februári 2020. Zahŕňa tri etapy – obnovu exteriéru, obnovu interiéru (2025 – 2028) a obnovu hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (od 2025).

Celkové náklady na prvú etapu obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice dosiahli 1,66 milióna €. Financovanie 1. etapy obnovy žilinskej katedrály bolo zabezpečené viaczdrojovo. Z grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získala Žilinská diecéza príspevok vo výške 801 600 €, veriaci z diecézy a farnosti Žilina mesto prispeli vo výške 520 000 €, mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj prispeli zhodne po 40 000 €. Na definitívne ukončenie prác 1. etapy obnovy katedrály si Žilinská diecéza zobrala ešte pôžičku vo výške 250 000 €. Za pomoci menších grantov z Ministerstva kultúry bolo realizované reštaurovanie kalvárie, ako aj archeologický výskum krypty s antropologickými workshopmi.

V nasledujúcom období stojí Žilinská diecéza v oblasti rekonštrukcie katedrály pred viacerými výzvami: vypracovať a realizovať architektonické riešenie podkrovia kostola, veže a krypty za účelom ich sprístupnenia verejnosti a dokončenie reštaurovania kalvárie chrámu.

Katedrála Najsvätejšej Trojice s Kostolom sv. Štefana na Rudinách sú najstaršími stavbami v Žiline. Základy súčasnej katedrály siahajú do 13. storočia, niekoľkokrát ju zničili požiare, raz zemetrasenie, vždy ju však obnovili.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu