Úvod Zo života diecézy Štvrťstoročie farnosti pod ochranou Sedembolestnej

Štvrťstoročie farnosti pod ochranou Sedembolestnej

1614
0
Farnosť Martin Sever - farský kostol

Katolíci sú tu síce vďaka turčianskemu županovi Františkovi Révayovi, veľkému prívržencovi reformácie, v menšine, zato sa však môžu pýšiť jedným z najväčších chrámov v diecéze. Ekumenizmus sa stal samozrejmou súčasťou ich spoločného nažívania s evanjelikmi. Dvadsaťpäťročnú farnosť na martinskom sídlisku Sever, ktorá je rovnako ako ich kostol zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, nám predstavili farár Štefan Vančo a kaplán Miroslav Crkoň.

Farnosť Martin – Sever má viac ako 24-tisíc obyvateľov, z toho osemtisíc sa hlási ku katolíckej viere, tretinu tvoria evanjelici a zvyšok je bez vyznania. Jej súčasťou sú, okrem sídliska Sever, aj Košúty, Záturčie, staré Záturčie a Nový Martin. Farnosť vznikla odčlenením od farnosti Martin 18. januára 1994. „Na sväté omše k nám prichádzajú veriaci z troch sídlisk. Navzájom sa veľmi nepoznajú, je tu jednoznačne väčšia anonymita ako v meste,“ opisuje špecifiká farnosti Štefan Vančo. „Aj keď sú tu katolíci v menšine, tí, ktorí chodia do kostola, tam chcú chodiť a je to aj cítiť.“

Široko-ďaleko najväčší

Kapacita chrámu je 2 500 ľudí. Keďže pôvodne patril pod Banskobystrickú diecézu, kde to bol najväčší kostol, konali sa tu stretnutia mládeže či kňazské vysviacky. Stavať ho začali po páde komunizmu v roku 1990 a v roku 1993 sa tu slúžila prvá svätá omša – polnočná. Kostol konsekroval 15. mája 1994 banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Neskôr pristavili faru a pastoračné centrum.

Stoja za svojou vierou

Do farnosti patrí šesť základných škôl, jedna z nich je cirkevná. „Na náboženstvo sa nám hlásia deti, ktoré si vedia obhájiť vlastnú vieru pred spolužiakmi. Len tretina ide totiž na náboženstvo. Ostatní majú buď etickú výchovu, alebo evanjelické náboženstvo,“ hovorí Štefan Vančo. O vysokoškolskú mládež sa vo farnosti pastoračne stará kňaz Michal Žiaran.

Katechézy pre dospelých

Počas pôstneho obdobia mávali katechézu pri nedeľných svätých omšiach o desiatich Božích prikázaniach, na prvé piatky zasa katechézu o svätej omši. Pán kaplán Miroslav Crkoň: „Na katechézy sú veľmi dobré ohlasy, cítiť to i pri svätej spovedi.“
„Vo farnosti máme dvakrát týždenne adoráciu, vo štvrtok hodinu pred svätou omšou a v piatok hodinu po svätej omši,“ približuje Štefan Vančo. „V rámci duchovnej obnovy pred hodmi chceme založiť eucharistické bratstvo, ktoré by zabezpečilo celodennú adoráciu vo štvrtok.“

>> Pokračovanie článku v tlačenej verzii – vo všetkých katolíckych kostoloch Žilinskej diecézy.

Text: GABRIELA KVASNICOVÁ, Foto: Archív farnosti

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka