Úvod Zo života diecézy Veriaci z farnosti Považské Podhradie navštívili Ukrajinu

Veriaci z farnosti Považské Podhradie navštívili Ukrajinu

1243
0
Veriaci z farnosti Považské Podhradie

Pred dvomi rokmi bývalý osobný sekretár pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Mons. Mieczyslaw Mokrzycki, terajší arcibiskup – metropolita Ľvovskej arcidiecézy latinského obradu priniesol do Považského Podhradia na žiadosť dekana Ivana Konečného relikviu sv. Jána Pavla II. Tá je uložená vo farskom kostole sv. Ladislava a druhý utorok každého mesiaca sa koná Deň Jána Pavla II. Arcibiskup Mokrzycki počas slávnosti pozval dekana a farníkov na návštevu Ukrajiny. Koncom marca tohto roku sa návšteva uskutočnila.

Skupina 45 veriacich bola na návšteve, púti v ukrajinskom Ľvove štyri dni. Pred budovou kúrie pútnikov privítal tajomník arcibiskupa Andrzej Legowicz, ktorý bol v Považskom Podhradí pri odovzdaní relikvií a uviedol ich do kaplnky v priestoroch arcibiskupského paláca. V nej arcibiskup spolu s dvomi slovenskými kňazmi a tajomníkom odslúžil pre pútnikov svätú omšu a po nej pozval všetkých na občerstvenie. Pútnici zablahoželali arcibiskupovi k narodeninám, ktoré oslávil v ten deň. Spolu si prezreli metropolitné múzeum a priestory kúrie. Kňazi potom boli u arcibiskupa v jeho súkromnom sídle.

Navštívili veľa zaujímavých miest

Pútnici boli ubytovaní v arcibiskupskom Dome pútnikov v krásnom prostredí na predmestí Ľvova, kde mávali v kaplnke sväté omše a modlitbu ruženca.

„Ďalší deň sme navštívili katedrálu biskupa, zasvätenú Nanebovzatiu Panny Márie. Okrem nej majú katolíci rímskeho obradu v Ľvove iba dva kostoly, ktoré im ponechali z predvojnových 49. V preplnenej katedrále sme boli na modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Prezreli sme si tiež bývalý kláštorný kostol benediktínov – bernardínov, ktorý má teraz gréckokatolícka cirkev. Zaujímavá bola návšteva katedrály arménsko-katolíckeho biskupa i bývalého rímskokatolíckeho kostola dominikánov. Ľvov je jediné mesto na svete, kde sú biskupi troch katolíckych diecéz rôzneho obradu – latinského, gréckeho a arménskeho,“ priblížil Ivan Konečný.

So zmiešanými pocitmi si farníci prezreli expozície Múzea náboženstiev (donedávna Múzeum ateizmu) v priestoroch bývalého kláštora. Hlboké dojmy si naopak odniesli z návštevy historického cintorína, ktorý má 42 hektárov a sú tam pochovaní okrem iných velikáni z obdobia monarchie, Poľska i Ukrajiny.

„Do cintorína necitlivo zasiahli komunisti po druhej svetovej vojne, keď odstránili  niektoré „nevhodné hroby a pomníky“ a na ich miesta pochovali hrdinov Sovietskeho zväzu. Ich hroby sú teraz opustené a neudržiavané. Ľudská zloba a pomsta sa nezastavila ani pred majestátom smrti,“ doplnil dekan.

Záver posledného prehliadkového dňa patril nádhernej historickej budove Ľvovskej opery. Pútnici pri svojej návšteve na Ukrajine podporili arcidiecézu aj finančne.

„V porovnaní s nami žije rímskokatolícka cirkev na Ukrajine v oveľa ťažších podmienkach finančných i politicko-spoločenských. Farnosť Považské Podhradie ostáva s rímskokatolíckou diecézou v Ľvove v spojení modlitbami a mieni diecéze pomáhať aj finančne,“ dodal I. Konečný.

TEXT: Katarína Vávrová, FOTO: Farnosť Považské Podhradie

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka